РЕЗЮМЕ НА БИЗНЕС – ПЛАН

Резюмето се поставя обичайно в началото на бизнес плана, но е най-добре да се състави последно.

Резюмето обобщава ключовите елементи на целия бизнес план и е първото нещо, което всеки, който разглежда вашия бизнес план, ще прочете. То спестява време на читателя на бизнес плана, представяйки му накратко основната идея и го подготвя за детайлите, които следват по-нататък.

Ето защо е важно това резюме да е на топ ниво – да е написано ясно, стегнато и по същество. Препоръчителната му дължина е не повече от две страници.

Резюмето следва също така да провокира интерес в читателя да прочете и останалата част от плана. То следва да е написано в контекста на нуждата от бизнес план – за кредит, за инвестиция, за вътрешна употреба.

Неговата структура би изглеждала по следния начин:

Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.

 • Сфера на дейност. Кратко описание на предприятието и сферата, в която ще бъде начинанието.
 • Водещи фигури – опит. Опит на мениджмънта на организацията.
 • Дефиниране на пазара и как продуктът или услугата се вписва в него. Описание на продукта или на услугата.
 • Цел на стартиращия бизнес.
 • Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.

Организационни и операционни нужди на начинанието.

 • Възможни рискове при осъществяването на проекта.

Което от своя страна включва отговори на следните въпроси:

 • Какъв е продуктът? Стока или услуга предлагате? Какви нужди ще задоволи вашият продукт?
 • Какъв е пазарът? Как изглежда идеалният клиент?
 • Какъв е бизнес моделът? Как вашият продукт ще задоволява нуждите на потенциалните клиенти?
 • Каква е конкуренцията? Кои са основните ви конкуренти? Каква е вашата стратегия за конкурентно надмощие? Кои са вашите уникални конкурентни предимства?
 • Каква е маркетинговата стратегия? Кои са ключовите елементи на вашия маркетинг? Как ще достига той до клиентите? Как ще се продава?
 • Каква е стратегията за управление? Кои са ключовите ръководители на фирмата? Какви са техните знания, умения и експертен опит?
 • Какъв е оперативният план? В какво се изразяват основните етапи за стартиране или развитие на бизнеса? Кои са ключовите срокове и стъпки?
 • Какъв е финансовият план? Кои са основните финансови показатели, към които ще се стремите в следващите една до три години – приходи, разходи, печалба и др.?

Не бива да забравяме, че резюмето е първото нещо, което читателят на бизнес плана ще разгледа.

Стратегия, политика и целеполагане